HUY NGUYỄN GROUP

Giờ mở cửa: -
Điện thoại:
Website: www.huynguyengroup.com

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Chọn địa điểm:
Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Lọc theo chi nhánh:
 • Cắt
 • 1. CẮT TÓC NỮ
  45 phút
 • Điều trị da đầu
 • 2. TẨY TẾ BÀO CHẾT DA ĐẦU L'OREAL
  60 phút
 • Duỗi
 • 3. DUỖI TÓC
  3 giờ 30 phút
 • Gội
 • 4. GỘI DƯỠNG SINH/PHI THUYỀN + SẤY KHÔ
  1 giờ 25 phút
 • 5. GỘI THƯ GIÃN + SẤY KHÔ
  60 phút
 • 6. LẤY RÁI TAI
  30 phút
 • Kerastase
 • 7. CHĂM SÓC TÓC VÀ DA ĐẦU KERASTASE
  60 phút
 • 8. Gội VIP KERASTASE
  60 phút
 • Khác
 • 9. DỊCH VỤ KHÁC
  30 phút
 • Làm phồng
 • 10. LÀM PHỒNG CHÂN TÓC
  1 giờ 30 phút
 • Nhuộm
 • 11. NHUỘM TÓC
  2 giờ 30 phút
 • Nối tóc
 • 12. NỐI TÓC
  4 giờ
 • Phục hồi
 • 13. HẤP DẦU TẶNG THEO VOUCHER
  60 phút
 • 14. PHỤC HỒI
  60 phút
 • Tóc nam
 • 15. CẮT TÓC NAM
  45 phút
 • Uốn
 • 16. UỐN TÓC
  4 giờ